Alaska Cruise Adventure

14.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์ สายการบินCathay Pacific(CX) อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M ประตู 6 เพื่อทำการเช็คอินสัมภาระและรับตั๋วเดินทาง
17.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินCathay Pacific เที่ยวบินที่ CX708 (บริการอาหารบนเครื่อง)
21.30 น. เดินทางถึง สนามบินเช็ค แลป กอก ฮ่องกง (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
23.55 น. นำท่านเดินทางสู่ ซีแอตเทิล(Seattle) โดยสายการบินCathay Pacific เที่ยวบินที่ CX858
(บริการอาหารบนเครื่อง)
เครื่องบินบินข้ามเส้นแบ่งเวลา เวลาเปลี่ยน แต่วันที่ไม่เปลี่ยน
********************************************************************************
21.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติซีแอตเติล-ทาโคมา(Seattle-Tacoma) รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 15 ชั่วโมง)
หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง (**การล็อกกระเป๋าเดินทาง ควรใช้กระเป๋าเดินทางที่ตัวล็อกและกุญแจล็อกที่ได้รับอนุญาตจาก TSA-Transportation Security Administration ซึ่งสามารถหาซื้อได้ที่สนามบินหรือร้านกระเป๋าเดินทาง ทั้งนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่อาจจะเปิดกระเป๋าเดินทางของท่านตรวจ ถ้าท่านไม่ได้ใช้กระเป๋าที่ตัวล็อกหรือกุญแจล็อกที่ไม่ได้รับอนุญาต อาจจะถูกเจ้าหน้าที่งัดจนได้รับความเสียหายได้**)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงแรม Crown Plaza Airport Hotel (ระดับ 4* ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เมืองซีแอตเทิล(Seattle) เมืองท่าชายฝั่งในรัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแปซิกฟิคตะวันตกเฉียงเหนือ เมืองนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดอันดับที่ 4 ของอเมริกา และยังอยู่ใกล้กับเมืองแวนคูเวอร์ ของแคนาดา เป็นเมืองที่ยอมรับในความแตกต่างอย่างหลากหลาย อากาศที่ดีตลอดทั้งปี และเป็นเมืองที่คนนิยมมาเรียนต่อมากที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกา เป็นเมืองแห่งการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ จึงเป็นที่ตั้งของสำนักงานหลักของแบรนด์ดังๆ ระดับโลกหลายแบรนด์ เช่น Microsoft, Getty Images, Amazon, Nintendo, Starbucks ซึ่งถือเป็นเมืองต้นกำเนิดของกาแฟเงือกน้อย

นำท่านชม ไพค์ เพลส มาร์เก็ต(Pike Place Market) เป็นตลาดของเกษตรกรที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกา ที่ประชาชนต่อสู้กับการเอาเปรียบโก่งราคาอาหารของพ่อค้าคนกลาง จึงนัดเกษตรกรให้มาค้าขายเองโดยตรงซึ่งถือเป็นเรื่องที่กล้าหาญมากในสมัยก่อนกับการต่อกรกับพ่อค้าคนกลางที่กึ่งๆ จะเป็นมาเฟีย เมื่อเกษตรกรมาขายเอง ประชาชนทั่วไปก็มาอุดหนุนกันอย่างมากมายทำให้เกษตรกรมีความมั่นใจในการนำสินค้ามาขายเรื่อยๆ จนทำให้อำนาจของพ่อค้าคนกลางนั้นหมดไป และได้มีการสร้างตึกหลายชั้น ร้านของสดและอาหารที่พร้อมรับประทานจะขายอยู่ด้านนอก ไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลสดๆ ปูดังเจอร์เนส(Dungeness Crab) ชื่อดัง กรีกโยเกิร์ตรสต่างๆ รวมถึงอาหารอื่นๆ ให้ท่านได้เลือกชิม ส่วนด้านในนั้นจะเป็นสินค้าประเภท ของใช้ทั่วไป เครื่องเทศ งานศิลปะ รวมไปถึงบริษัทกราฟฟิคต่างๆ ที่มาตั้งสำนักงานที่ตลาดนี้ จากนั้นนำท่านชม ร้านสตาร์บัคแห่งแรกของโลก (The First Starbuck Store) อยู่ฝั่งตรงข้ามกับตลาด ไพค์ เพลส มาร์เก็ต ที่ภายในร้านยังคงรักษาบรรยากาศและการบริการแบบเก่าแต่ต้นของร้านสตาร์บัค

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.            เช็ค-อิน ณ ท่าเรือ ท่าเรือสมิทโคฟ (Smith Cove Cruise Terminal) ซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา

(Port Address:  2001 West Garfield Street, Seattle, WA 98199)

16.00 น.            เรือล่องออกจากท่าเรือ ท่าเรือสมิทโคฟ (Smith Cove Cruise Terminal) ซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา

ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือ(Muster Drill)ตามกฏของการล่องเรือสากล 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง หลังจากนั้นท่านสามารถ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลัก จากที่โชว์อยู่บนบัตร Sea pass Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ ได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก และดนตรีสดตามบาร์ต่าง ๆ ทั่วทั้งลำเรือ  และพักผ่อนตามอัธยาศัย (หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย)

ท่านสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งทริปจาก Cruise Compass หนังสือพิมพ์ประจำวันที่มีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน

ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้

** ห้องอาหาร The Grande, Silk, Chic, American Icon ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3 – 4 ของเรือ
** ห้องอาหาร Costal kitchen ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14 ของเรือ Suite Only
** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 14 ของเรือสำราญ
** Café Promenade เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4
** Café Two70 เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5
** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 15
** Sorrento’s เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4
** La Patisserie เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4
** Solarium Bistro เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14

 

เช้า,กลางวัน,เย็น  ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้

 

** ห้องอาหาร The Grande, Silk, Chic, American Icon ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3 – 4 ของเรือ
** ห้องอาหาร Costal kitchen ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14 ของเรือ Suite Only
** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 14 ของเรือสำราญ
** Café Promenade เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4
** Café Two70 เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5
** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 15
** Sorrento’s เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4
** La Patisserie เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4
** Solarium Bistro เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14

วันนี้เรือจะล่องน่านน้ำสากลตลอดทั้งวันทุกท่านสามารถได้รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มที่ได้จากกิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแต่เช้าจรดค่ำGไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายตอนเช้า, อาหารเช้าที่ห้องอาหารบุฟเฟต์, คาสิโนที่จัดเครื่องเล่นไว้พร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการเสี่ยงโชค,oหรือท่านที่ต้องการพักผ่อนสามารถใช้เวลาบริเวณสระน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่ แช่สระจากุชชี่, สำหรับครอบครัวหรือเด็กๆ ที่ชอบกิจกรรมน่าตื่นเต้นสามารถเล่นเครื่องเล่นไม่ว่าจะเป็น Zipline, Flow rider, Ice skate และอื่นๆได้

 

 

 

 

เช้า,กลางวัน,เย็น ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียม ไว้ให้
ล่องเรือเข้าสู่ อลาสก้า อินไซด์ พาสเซจ(Alaska Inside Passage) เป็นเส้นทางที่ทอดยาวจาก รัฐวอชิงตันของสหรัฐอเมริกา ผ่านแคนาดามาถึงอลาสก้า โดยจะมีหมู่เกาะต่างๆ เรือเดินสมุทรจะใช้เส้นทางนี้เพื่อหลีกเลี่ยงสภาพอากาศที่ไม่ดี โดยเส้นทางนี้จะเป็นวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งหมู่เกาะต่างๆ ธารน้ำแข็ง เทือกเขา รวมไปถึงสัตว์ป่าพันธุ์หายากนานาชนิด และมีเมืองต่างๆ ตั้งอยู่ตามเส้นทางให้ได้แวะชม เช่น วิกตอเรีย ,จูโน่ ,สแกกเวย์

12.00 น.            เรือจอดที่ท่าเรือ เมืองจูโน่ (Juneau) รัฐอลาสก้า

(ราคายังไม่รวมทัวร์ชายฝั่ง Shore Excursion)

จูโน่ เมืองหลวงของรัฐอลาสก้า ถึงแม้จะมีขนาดเล็กกว่าอีกหลายเมืองแต่เนื่องจากเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับ

แผ่นดินใหญ่มากที่สุด  นอกจากความน่ารักและสวยงามผสมผสานระหว่างความเก่าและใหม่ของเมืองเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสนใจ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อีกทีน่าสนใจ เช่น ธารน้ำแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier)ที่ท่านสามารถเข้าไปสำรวจในถ้ำน้ำแข็ง,เทรซี่ อาร์ม ฟยอร์ด (Tracy Arm Fjord) ที่ห้ามพลาด ฟยอร์ดที่เกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็งจนกลายเป็นส่วนเว้าที่เรือสามารถล่องผ่านได้ ถือได้ว่าเป็นจุดหมายปลายทางถึงของการลอ่งเรือสำราญในเส้นทางอลาสก้านี้ ท่านสามารถเดินท่องเที่ยวในตัวเมืองได้อย่างอิสระ หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์ชายฝั่ง(Shore Excursion) ได้กับทางเรือ ทัวร์ที่แนะนำคือ 1.นั่งเฮลิคอปเตอร์ขึนไปบนธารน้ำแข็งเมนเดนฮอลล์ พร้อมกับการเดินชมถ้ำน้ำแข็ง หรือจะสนุกสนานกับการชมเหล่าสุนัขไซบีเรียน ฮัสกี้สุดแสนน่ารัก หรือกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน(Dog Sledding)

21.00 น.            เรือออกจากท่าเรือ เมืองจูโน่ (Juneau) รัฐอลาสก้า

 

เช้า,กลางวัน,เย็น ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้
07.00 น. เรือจอดที่ท่าเรือ สแก็กเวย์ (Skagway) รัฐอลาสก้า
(ราคายังไม่รวมทัวร์ชายฝั่ง Shore Excursion)
สแก็กเวย์ เมืองขนาดเล็กที่มีประชากรอยู่ไม่มาก แต่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยก่อนเอาไว้ได้จนถึงปัจจุบัน ในปี 1989 เมืองนี้เคยเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก เนื่องจากเป็นช่วงตื่นทองของอเมริกาจึงเป็นแหล่งชุมนุมของนักแสวงโชคที่เดินทางเข้ามาเมืองนี้ แต่เมื่อหมดยุคตื่นทองผู้คนก็พาย้ายออกไปจนเหลือประชากรอยู่เพียงแค่ 1,000 กว่าคน แต่กลับจะมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเมืองนี้เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ทำให้เมืองนี้เป็นอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางเข้าของรัฐอลาสก้า ท่านสามารถเดินชมบ้านเรือนสีสันสดใสในตัวเมือง ด้วยตัวเมืองขนาดเล็กกับบรรยากาศที่ออกแนวคาวบอย ผสมกับอากาศที่เย็นสบายทำให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินชมเมืองได้ไม่รู้เบื่อ และยังมี สุสานของ Jefferson Smith และ Frank Reid ผู้ที่เปลี่ยนแปลงเมืองสแก็กเวย์อย่างมาก
ท่านสามารถเดินท่องเที่ยวในตัวเมืองได้อย่างอิสระ หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์ชายฝั่ง(Shore Excursion) ได้กับทางเรือ
20.30 น. เรือออกจากท่าเรือ สแก็กเวย์ (Skagway)

เช้า,กลางวัน,เย็น ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้
07.00 น. เรือจอดเดินทางถึง เอนดิคอต อาร์ม(Endicott Arm) และ ดอวส์ กลาเซียร์(Dawes Glacier) ธารน้ำแข็ง
เป็นหนึ่งในจุดสำคัญที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักของอลาสก้าซึ่งอยู่ที่ขอบด้านใต้ของพื้นที่ ฟอร์ด เทอร์เรอร์ ไวลด์เดอร์เนส (Fords Terror Wilderness) ระหว่างที่ท่านล่องผ่านความยาวกว่า 30 ไมล์คุณจะตื่นขึ้นมาด้วยหน้าผาหินแกรนิตรอบ ๆ หุบเขาภูเขาและน้ำตกที่ไหลอยู่หลายสิบแห่ง ภูเขาน้ำแข็งที่ลอยในน้ำทะเลสีฟ้าเข้มและธารน้ำแข็งชายฝั่งทะเลที่งดงามที่ดึงดูดความสนใจของปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้ โดยเรือจะล่องผ่านธารน้ำแข็งต่างๆ ให้ท่านได้ชมความสวยงามและมหัศจรรย์ของธารน้ำแข็ง
12.00 น. เรือออกจาก ดอวส์ กลาเซียร์(Dawes Glacier)

เช้า,กลางวัน,เย็น ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้

** ห้องอาหาร The Grande, Silk, Chic, American Icon ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3 – 4 ของเรือ
** ห้องอาหาร Costal kitchen ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14 ของเรือ Suite Only
** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 14 ของเรือสำราญ
** Café Promenade เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4
** Café Two70 เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5
** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 15
** Sorrento’s เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4
** La Patisserie เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4
** Solarium Bistro เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14

 

วันนี้เรือจะล่องน่านน้ำสากลตลอดทั้งวันทุกท่านสามารถได้รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มที่ได้จากกิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแต่เช้าจรดค่ำGไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายตอนเช้า, อาหารเช้าที่ห้องอาหารบุฟเฟต์, คาสิโนที่จัดเครื่องเล่นไว้พร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการเสี่ยงโชค,oหรือท่านที่ต้องการพักผ่อนสามารถใช้เวลาบริเวณสระน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่ แช่สระจากุชชี่, สำหรับครอบครัวหรือเด็กๆ ที่ชอบกิจกรรมน่าตื่นเต้นสามารถเล่นเครื่องเล่นไม่ว่าจะเป็น Zipline, Flow rider, Ice skate และอื่นๆได้

เช้า                    ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้

08.00 น.            เรือจอดที่ท่าเรือ เมืองวิคตอเรีย(Victoria) ประเทศแคนาดา

(ราคายังไม่รวมทัวร์ชายฝั่ง Shore Excursion)

วิคตอเรีย เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองแวนคูเวอร์เพียง 2 ชั่วโมงครึ่ง เป็นเมืองที่มีความปลอดภัย สวยงาม เงียบสงบน่าอยู่อย่างยิ่ง และยังเป็นเมืองที่มีสถาบันสอนภาษามากมาย ทำให้ชาวต่างชาติทั่วโลกนิยมเดินทางมาศึกษาต่อที่เมืองนี้ เมืองนี้ยังได้ชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า เมืองแห่งสวน (City of Gardens) มีสวนดอกไม้มากมายอยู่ตามจุดต่างๆ ของเมือง และที่มีชื่อเสียงโด่งดังคือ สวนบุตชาร์ท(Butchart Garden) นอกจากนั้นเมืองนี้ยังมีชื่อเสียงในการมาชม ปลาวาฬเพชรฆาต(Killer Whale) หรืออีกชื่อหนึ่งว่าออร์ก้า (Orca) และยังมี อาคารรัฐสภา(British Columbia Parliament Buildings) ที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมและถ่ายรูป ด้วยบรรยากาศที่ไม่เร่งรีบ กับการจราจรที่ไม่ติดขัด และนิสัยความเป็นคนอบอุ่นและเป็นกันเองของชาวแคนาดาทำให้เมืองนี้น่าเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างมาก ท่านสามารถเดินท่องเที่ยวในตัวเมืองได้อย่างอิสระ หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์ชายฝั่ง(Shore Excursion) ได้กับทางเรือ

18.00 น.            เรือออกจากท่าเรือ เมืองวิคตอเรีย(Victoria)

 

**เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน**

ช่วงค่ำ              เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนำกระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น (สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ)  ** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก**

เช้า                    ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียม ไว้ให้

 

** ห้องอาหาร The Grande, Silk, Chic, American Icon ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3 – 4 ของเรือ
** ห้องอาหาร Costal kitchen ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14 ของเรือ Suite Only
** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 14 ของเรือสำราญ
** Café Promenade เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4
** Café Two70 เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5
** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 15
** Sorrento’s เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4
** La Patisserie เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4
** Solarium Bistro เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14

 

06.00 น.            เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ ท่าเรือสมิทโคฟ (Smith Cove Cruise Terminal) ซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง

**กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ**

08.00 น.            นำท่านชม สเปซ นีดเดิล (Space Needle) สัญลักษณ์ของเมืองซีแอตเทิล หอคอยสูงกว่า 184 เมตรที่ตั้งตระหง่านโดดเด่นมาตั้งแต่ปี 1972 สำหรับงาน World Fair (การแสดงนิทรรศการนานาชาติปี 1962) มีรูปทรงคล้ายกับจานบินของโลกอนาคตที่ตั้งอยู่บนขารูปทรงแปลกตา เป็นสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดของซีแอตเทิล นำท่านขึ้นลิฟท์สู่ด้านบนเพื่อชมวิวเมืองซีแอตเทิลแบบ 360 องศา ในวันที่อากาศแจ่มใส่ท่านจะได้เห็นวิวเมืองแบบสวยงามสุดลูกหูลูกตา ที่ฉากหลังเป็นเทือกเขา Mount Rainer

จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ Chihuly Garden and Glass ซึ่งอยู่ด้านล่างของสเปซ นีดเดิล เป็นที่รวบรวมงานศิลปะของ Dale Chihuly ศิลปินผู้เลื่องชื่อทางด้านศิลปะกระจก ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับงานกระจกสีที่ม้วนงอขึ้นมาจากพื้นและกลีบดอกไม้โปร่งแสงที่แขวนอยู่ในเรือนกระจกที่เป็นซุ้มโค้ง ชมความละเอียดวิจิตรการตา พิพิธภัณฑ์เปิดตัวเมื่อปี 2012 เพื่อฉลองความสำเร็จของเขา ที่ได้เริ่มต้นทำงานเกี่ยวกับกระจกในช่วงที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในช่วงยุค 60 และได้ไปพัฒนาฝีมือต่อกับผู้เชี่ยวชาญในเวนิส จนเป็นที่รู้จักในระดับสากลและได้รับการยกย่องในผลงาน ในส่วนเรือนกระจกนี้ท่านจะได้พบกับช่อดอกไม้ความยาวกว่า 30 เมตร ในลักษณะที่ถูกตรึงไว้ขณะที่กำลังล่วงหล่น และยังมีแกลลอรี่อื่นๆ อีกมากมายที่จัดแสดงผลงานของ Chihuly ให้ท่านได้ชม

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                   นำท่านเดินทางสู่ ซีแอตเทิล พรีเมียม เอ้าท์เล็ต (Seattle Premium Outlet) ที่รวมสินค้าแบรนด์ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น DKNY, Polo Ralph Lauren, Coach, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Oakley Vault, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite, H&M, Hugo Boss, Victoria’s Secret, Lego Store ที่ราคาถูกว่าเมืองไทยเป็นอย่างมาก

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

21.00  น.           นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติซีแอตเติล-ทาโคมา(Seattle-Tacoma)

22.00 น.            นำท่านเช็ค-อินและโหลดสัมภาระ ณ เคาน์เตอร์สายการบิน

 

01.00 น.            นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินCathay Pacific เที่ยวบินที่ CX857 (บริการอาหารบนเครื่อง)

 

เครื่องบินบินข้ามเส้นแบ่งเวลา วันที่และเวลาเปลี่ยน ********************************************************************************

05.10 น.            เดินทางถึง สนามบินเช็ค แลป กอก ฮ่องกง (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

08.55 น.            นำท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินCathay Pacific เที่ยวบินที่ CX717 (บริการอาหารบนเครื่อง)

10.50  น.           คณะเดินทางกลับถึง กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ

ไฮไลท์ทัวร์

ราคาแนะนำเพียง 129,900 ฿