ฉางซา จางเจียเจี้ย สวยงามดั่งสวรรค์สร้าง

เส้นทางการเดินทาง

15.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ Thai Air Asia (FD) รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม/ท่านละ 1 ใบ
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
18.00 น. ออกเดินทางสู่ ฉางซา โดยเที่ยวบินที่ FD540 **ไม่มีอาหารบนเครื่อง**
22.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินฉางซา หวงฮวา
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก VIENNA CHANGSHA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 1)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน เนื้อที่กว่า 369 ตารางกิโลเมตร อุดมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่และต้นไม้นานาพันธุ์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)

นำท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ และ ศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณ ให้ท่านนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับ“ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ พุพองและแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน

นำท่านเที่ยวชมอุทยานจางเจียเจี้ย หุบเขาอวตาร โดยขึ้นเขาด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียที่สูง 326 เมตร เป็นลิฟท์แก้วแบบ outdoor ที่สูงที่สุดในโลก และเร็วที่สุดในโลก นำท่านเดินเที่ยวชม สะพานหนึ่งในใต้หล้า ซึ่งเป็นสะพานที่เกิดหินธรรมชาติเชื่อมระหว่างเขา 2 ลูก ด้านล่างเป็นหุบเหว ซึ่งถือว่าเป็นอีกจุดชมวิวที่สวยงามมหัศจรรย์อีกเเห่งหนึ่งในจางเจียเจี้ย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)

*** Option Show โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว เป็นการแสดงบทเกี่ยวกับความรักของนางพญาจิ้งจอกขาวที่มีต่อชายผู้เป็นที่รัก ต้องพลัดพรากจากกันทั้งที่ยังรักกัน ถือเป็นบทตำนานแห่งความรักที่น่ายกย่องยิ่งนัก ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการแสดงจนลืมกระพริบตา ยิ่งใหญ่กว่าโชว์หลิวซานเจี่ยที่หยางซั่ว ด้วยนักแสดงคุณภาพกว่า 600 คน แสดงภายใต้สะพานคู่เชื่อมเขาสองลูก สะพานคู่รักใต้หล้า อลังการกว่าโชว์ใดใดที่ท่านเคยสัมผัสมา
ราคาท่านละ 400 หยวน หากท่านใดสนใจ สามารถสอบถามเพิ่มเติมและชำระเงินได้ที่ไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์

ที่พัก JINJIANG DUCHENG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์วัฒนธรรมชงชา ลิ้มรสใบชาผู่เอ๋อร์ ที่ดีที่สุดจากมณฑลหูหนาน สำรวจประวัติศาสตร์อันยาวนานและคุณประโยชน์ต่อสุขภาพของชาผู่เอ๋อร์ ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 1,700 ปี ชาผู่เอ๋อร์ได้กลายเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพยอดนิยม เนื่องจากกระบวนการหมักที่เป็นเอกลักษณ์และเนื้อสัมผัสที่เข้มข้น

นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู ชมวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา ท่ามกลางสายน้ำและม่านหมอก สัมผัสกับธรรมชาติอันงดงาม ความเขียวขจีของป่าไม้ อากาศที่บริสุทธิ์ น้ำที่ใสสะอาด และภูเขาหินรูปร่างแปลกตา ในบางช่วเวลางจะมีชาวถู่เจีย มาร้องเพลงขับขานให้ฟังอีกด้วย

นำท่านแวะชมเครื่องประดับหยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อกำไรหยก แหวนหยก หรือปี่เซียะ สัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง หยกไม่เพียงแต่นำมาซึ่งเมตตามหานิยมและโชคลาภเท่านั้น แต่ยังเสริมฮวงจุ้ยและบารมีอีกด้วย โดยเฉพาะหล่านักธุรกิจชั้นนำที่ต่างนำไปบูชาหนุนเสริมธุรกิจของตัวเอง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)

นำท่านชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ หลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ที่เรียกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมา ล้วนได้รับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปีซ้อน จนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก

*** Option Tour: เทียนเหมินซาน เป็น1ใน4ของภูเขาที่สวยที่สุดในจางเจียเจี้ย ถ่ายรูป ชมความงาม ระเบียงแก้วสุดตื่นเต้น บันไดเลื่อน 999 ชั้น ราคาท่านละ 680 หยวน หากท่านใดสนใจ สามารถสอบถามเพิ่มเติมและชำระเงินได้ที่ไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)

ที่พัก JINJIANG DUCHENG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7)

นำท่านเดินทางสู่ศูนย์เครื่องนอนยางพารา แวะชมสินค้าเครื่องนอนที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อยกระดับคุณภาพในการนอนของท่าน อีกทั้งยังราคาย่อมเยาอีกด้วย

นำท่านเดินทางสู่เมืองฝูหรงเจิ้น นำท่านชมน้ำตกฝูหรง เป็นน้ำตกที่อยู่ใจกลางเมือง ถ้ามองจากฝั่งตรงข้ามจะดูเสมือนว่าเมืองตั้งอยู่บนหน้าผาที่มีน้ำตกไหลอยู่ข้างล่าง น้ำตกนี้มีขนาดกว้างประมาณ 40 เมตร และสูงประมาณ 60 เมตร ซึ่งความพิเศษอีกอย่างของที่นี่คือ เราสามารถเดินผ่านด้านหลังม่านน้ำตกได้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)

นำท่านเดินทางสู่เมืองเฟิ่งหวง หรือเมืองโบราณเฟิ่งหวง(เมืองหงส์)ริมแม่น้ำถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่านช่องแคบภูเขาที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว ที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อยแห่ง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียว 20 กว่าสาย

นำท่านชมสะพานสายรุ้ง หรือสะพานหงเฉียว สะพานไม้โบราณ ที่มีหลังคาคลุม เหมือนสะพานข้ามคลองในเวนิส

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง ชมวิวเมืองโบราณเฟิ่งหวงยามเช้า ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณ เจดีย์วั่นหมิง หอตั๋วชุ่ยฯลฯ อวดความเป็นธรรมชาติให้ท่านได้สัมผัสพร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)

ที่พัก FENGHUANG GUOBIN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 10)

นำท่านเดินทางสู่เมืองฉางซา ( ใช้เวลาเดินทาง 4.5 ชั่วโมง)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินหวงซิงลู่ แหล่งจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด เพื่อให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้านานาชนิดตามอัธยาศัย สำหรับเป็นของฝากของที่ระลึก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่12)

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
23.30 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย Thai Air Asia (FD) เที่ยวบินที่ FD541 **ไม่มีอาหารบนเครื่อง**

01.40 น. เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในการเดินทาง

ไฮไลท์ทัวร์

ราคาแนะนำเพียง 13,999 ฿